MONDELEZ POLSKA SP. Z O. O. OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI WIADOMOŚCIAMI I OGŁOSZENIAMI O NAGRODACH PIENIĘŻNYCH

Szanowni Państwo,


Spółki z grupy Mondelez International Inc. powzięły informacje, że na terenie Polski dochodzi do rozsyłania nieprawdziwych informacji dotyczących konkursu/promocji z okazji Halloween oraz nagrodach pieniężnych.


Wiadomości te nie pochodzą od żadnej ze spółek wchodzących w skład międzynarodowego koncernu Mondelez International Inc., będącego producentem przekąsek marek takich jak: Milka, OREO, belVita, 7Days, czy Toblerone.


Rzeczywistym celem tych wiadomości może być wyłudzenie od Państwa danych osobowych lub numerów kart kredytowych, wobec czego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewykonywanie zawartych w nich poleceń.


Sprawcy korzystają z różnych maili oraz kont, których adresy nie są powiązane ze spółkami z grupy Mondelez.


Sformułowania zawarte w wiadomościach, użyty znak towarowy Milka oraz zewnętrzny wygląd opakowań czekolad Milka służą do podszywania się pod naszą markę i mają na celu wprowadzenie Państwa w błąd – sugerując, że organizatorem takich akcji jest producent czekolady Milka.


Mondelez Polska sp. z o. o. w związku z niepokojącymi informacjami od Klientów złożyła już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów państwa oraz podjęła kroki mające na celu zablokowanie podejrzanych stron internetowych.


Żadna ze spółek Mondelez nie kieruje do konsumentów maili bez ich wyraźnej zgody. Podobnie żadna ze spółek Mondelez ani jakikolwiek z podmiotów upoważnionych przez spółkę z grupy Mondelez nie przeprowadza loterii i akcji promocyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych.


Zwracamy uwagę, iż prawdziwe konta naszych marek słodyczy umieszczone na portalach społecznościowych posiadają przy swojej nazwie niebieskie oznaczenie „zweryfikowano” (patrz niżej):

Milka.Polska

We kindly ask you to exercise extreme caution if you receive a message or see a form on any website or social media profile in which you must complete your personal data, information about winning a contest or lottery, information about any material winnings and information about the possibility of taking part in the action consisting in testing sweets.


Providing any information or "clicking" on an unauthorized link in a message or on a website may result in, for example, signing you up for a paid subscription, loss of personal data or so-called "hacking" of an electronic device or account.


In case of any doubts regarding the content received related to the products of the Mondelez group (the list of products can be viewed on the https://www.mondelezinternational.com/Our-Brands website), you can always contact our Customer Service Department available by phone: 801 066 006 (fee according to the operator's tariff) or by e-mail: dzialobslugikonsumenta@mdlz.com.