Náš závazek

Na cestě k udržitelnosti

Čokoláda Milka je vyráběna udržitelným způsobem

Cocoa Life je celosvětový program udržitelného pěstování kakaa společnosti Mondelēz International. Kakao je hlavní surovinou pro výrobu naší čokolády a je rozhodující pro naše obchodní aktivity. Cíl: dlouhodobě zlepšovat životní a pracovní podmínky pěstitelů kakaa a jejich rodin a mimo to zajistit výrobu kvalitního kakaa. Program Cocoa Life nám umožňuje, abychom při výrobě čokolády Milka postupovali správně.

Správně postupovat znamená, že se pomáháme s řešením výzev, jimž musí čelit pěstitelé kakaa a jejich komunity. Patří sem například změna klimatických podmínek, nerovnost pohlaví, chudoba a dětská práce.


Program Cocoa Life přispívá k pozitivním změnám v šesti zemích produkujících kakao: Ghaně, Pobřeží slonoviny, Indonésii, Dominikánské republice, Indii a Brazílii. Cocoa Life spolupracuje na místě s pěstiteli - muži a ženami, jejichž život je spjat s kakaem. Přitom se zaměřujeme na to, aby se zemědělci mohli pěstováním kakaa snáze uživit. K tomu patří také integrace a posílení soběstačnosti a prosperity těchto komunit a zachování a obnovování lesů.

Během desetiletého období bylo v rámci programu Cocoa Life investováno 400 milionů dolarů na podporu 200 000 pěstitelů kakaa a zlepšení života a životních podmínek více než milionu lidí v kakaových komunitách.


Do roku 2025 budou všechny značky skupiny Mondelēz International nakupovat kakao pouze prostřednictvím programu Cocoa Life

Ve prospěch dětí

Odsuzujeme dětskou práci a spolupracujeme s mnoha partnery na komplexním řešení eliminace dětské práce se zaměřením na pěstitelské komunity. Náš přístup k eliminaci dětské práce má tři stupně: Zaměřuje se na prevenci, monitorování a eliminaci dětské práce s důrazem kladeným na odstranění základních příčin dětské práce. Pomáháme pěstitelům kakaa úspěšně hospodařit a nepřetržitě pracovat na vymanění se z chudoby a umožnit ženám a komunitám vytvořit infrastrukturu vzdělávání, aby mohly jejich děti chodit do školy.

Ukončení dětské práce v oblastech západní Afriky, v nichž se pěstuje kakao, však není úkol, který bychom mohli zvládnout sami. Po svém boku máme silné partnery, jako jsou World Cocoa Foundation (WCF) a International Cocoa Initiative (ICI), a společně budujeme systémový přístup, který úspěšně řeší základní příčiny dětské práce

Na podporu našeho záměru jsme pro oblast lidských práv najali poradenskou společnost Embode, která provádí audity dětské práce v komunitách produkujících kakao v Republice Pobřeží slonoviny, v Ghaně a Indonésii. Na základě doporučení společnosti Embode spolupracujeme s vládními agenturami, dodavateli a nevládními organizacemi.


Další informace o programu Cocoa Life naleznete na adrese: www.cocoalife.org

Pro trvale udržitelné pěstování palmového oleje

Naše klasická čokoláda Milka neobsahuje žádný palmový olej. Palmový olej používáme v našich náplních do čokolád a v některých koláčcích a sušenkách. Jeho použití je ve složení produktu viditelně označeno.


Palmový olej je díky svým vlastnostem důležitou součástí mnoha našich receptů.

Je snadno roztíratelný, při pokojové teplotě má krémovou konzistenci a lze jej použít v mnoha různých oblastech. Kvůli tomu je tento olej ceněnou a nepostradatelnou přísadou při výrobě potravin. Zasazujeme se o trvale udržitelné získávání palmového oleje s cílem zachovat jeho přirozené životní prostředí, zastavit odlesňování, chránit lidská práva a snižovat změnu klimatu. Od roku 2018 nakupujeme 100 procent palmového oleje od dodavatelů, kteří pracují trvale udržitelným a transparentním způsobem.


Existuje mnoho důvodů, proč – stejně jako mnohé jiné společnosti – používáme palmový olej. Konečně jedním z důvodů je i skutečnost, že jiné alternativy (např. sója) zabírají pro získání stejného množství oleje pětkrát více půdy. To má zásadní význam ve světě, kde je zemědělská půda vzácná. Proto pevně věříme, že udržitelná výroba palmového oleje je správným přístupem, a toho se držíme v našem akčním plánu pro používání palmového oleje.

Více informací o akčním plánu skupiny Mondelēz International pro používání palmového oleje naleznete na adrese:https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/ESG-Topics/Palm-Oil